Onze diensten

Terug naar de diensten

Ik wil mijn creativiteit beschermen.

U werkt in de creatieve sector? U bent ontwerper, webdesigner, softwareontwikkelaar, architect, marketeer, copywriter … en u wilt de resultaten van uw creatieve werk beschermen en op de markt brengen?

U wilt uw werken licentiëren of u bent op zoek naar fiscale optimalisatie op het gebied van intellectuele eigendom en auteursrechten? U zoekt financiering en wilt uw idee delen met potentiële investeerders of partners met behoud van de vertrouwelijkheid? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Het auteursrecht beschermt de uitdrukking van een idee in de vorm van een creatief werk, maar niet het idee als zodanig.

Het heeft betrekking op intellectuele creaties van verschillende aard, zoals literaire, artistieke, educatieve of muzikale werken, software, databanken … In principe moet een intellectuele creatie niet via een bepaalde administratieve procedure of andere formaliteiten geregistreerd worden om beschermd te zijn: Werken zijn automatisch auteursrechtelijk beschermd zodra ze worden gemaakt. In sommige landen is registratie echter vereist om de bescherming van het auteursrecht te genieten.

De modelbescherming kan zich uitstrekken over tal van producten, als ze maar een nieuwe vorm en een eigen karakter hebben. Het beschermde beeld kan bestaan uit de lijnen, contouren, kleuren, vormen, texturen en/of materialen van het beschermde object. De verschijningsvorm van een product kan waardevol zijn omdat die uw bedrijf onderscheidt van uw concurrenten en de consument aanzet tot kopen. Investeren in modelbescherming is een goede manier om de waarde van uw bedrijf en zijn producten te vergroten.

Door uw ontwerpen en/of uw auteursrechten te beschermen, krijgt u gemoedsrust en zekerheid. Ons team staat tot uw beschikking voor al uw vragen met betrekking tot auteursrecht en de bescherming van modellen, inclusief het opstellen van beschermingsstrategieën, i-Depot, de registratie van Benelux- of Gemeenschapsmodellen, softwarebescherming, creaties van werknemers, fiscale regeling inzake auteursrechten, NDA’s, licentie- of auteursrechtenovereenkomsten.

Ons team adviseert en ondersteunt u vanaf het begin bij alle relevante stappen en procedures, waaronder de beoordeling van de nieuwheid, voorafgaande onderzoeken en de handhaving van uw rechten tegen (online) overtreders of vervalsers. Neem contact met ons op. 

Wie kan u helpen?

Raymond beschikt over meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van juridisch advies, met name inzake intellectuele eigendom, gegevensbescherming en ... Meer weten
-->