Fiscaal advies

Actualiteit en rechtszekerheid

Actualiteit en rechtszekerheid

Naast de digitalisering is de steeds verder gaande integratie van de fiscale wetgeving op EU-niveau een van de grootste uitdagingen waarmee bedrijven momenteel geconfronteerd worden. Doordat ook kleinere bedrijven tegenwoordig vaak buiten de landsgrenzen inkopen, verkopen en werken, kan fiscaal advies niet langer gezien worden als een zuiver nationale discipline. Begrippen als “verrekenprijzen”, “BEPS-normen” of “bilaterale overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing” behoren inmiddels tot het dagelijkse vocabulaire van de belastingadviseur als het erom gaat ondernemingen door vakkundig advies een meerwaarde te bieden en mogelijke problemen te voorkomen.

Alleen door een consequente en gedegen opleiding en bijscholing van onze medewerkers en leidinggevenden, met name op het gebied van fiscaliteit, kunnen wij een optimale adviesverstrekking garanderen die zowel de actuele wetgeving respecteert als vooruitkijkt en al zoveel mogelijk rekening houdt met nieuwe ontwikkelingen. Op deze manier garanderen wij onze klanten rechtszekerheid in hun beslissingen.    

Advies

Wij bieden ondernemingen niet alleen doorlopend fiscaal advies, meestal in verband met de jaarrekening, maar ook specifiek advies bij oprichtingen, herstructureringen en vereffeningen.

Wij staan u ook bij bij belastingcontroles en bij kwesties in verband met successie en bedrijfsopvolging. Daarbij kijken we altijd naar de hele onderneming: oplossingen zijn alleen goed als ze de hele onderneming op lange termijn dienen. 

Waar

u zich ook bevindt, wij staan met ons competente team aan uw zijde.

Uw

contactpersoon spreekt uw taal en werkt volgens de hoogste standaarden wat betreft kwaliteit en duurzaamheid.

Onze

geografische nabijheid is een van onze voordelen. We kennen uw regio en de specifieke uitdagingen die daarmee gepaard gaan voor bedrijven.

Ons

team van lokale aanspreekpartners wordt te allen tijde ondersteund door talrijke specialisten bij Neoviaq. Dankzij onze interne specialisten kunnen wij steeds grondige analyses en optimalisering aanbieden.

Wie kan u helpen?

Na zijn studie bedrijfskunde aan de gerenommeerde handelshogeschool HEC in Luik begon Erwin zijn professionele carrière in de afdeling Reporting en... Meer weten
Na een studie bedrijfskunde aan de universiteit van Luik en de RWTH in Aken zette Simon zijn eerste stappen in het beroepsleven in 2003, in belasti... Meer weten
-->