Onze diensten

Terug naar de diensten

Wat is de AVG? Ik heb een DPO nodig.

Nog niet gehoord van AVG, DPO, DPIA, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker enz.? U werkt in een kmo en denkt dat de AVG u niet aanbelangt? U bent buiten de EU gevestigd, maar biedt producten of diensten aan voor personen in de EU en verzamelt, bewaart, verzendt of gebruikt persoonsgegevens van EU-burgers?

Denkt u dat het tijd is om u vertrouwd te maken met deze begrippen en ervoor te zorgen dat uw onderneming in orde is met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, om mogelijke boetes van nationale gegevensbeschermingsautoriteiten te vermijden? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Sinds mei 2018, sinds de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), zijn er een aantal bepalingen inzake gegevensbescherming van kracht die gelden voor alle ondernemingen die actief zijn de EU, ongeacht waar hun maatschappelijke zetel gevestigd is.

De AVG regelt de verwerking van persoonsgegevens door een persoon, onderneming of organisatie met betrekking tot personen in de EU en legt strikte voorschriften op aan de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers wat betreft de naleving van de voorschriften. Organisaties die zich niet aan de nieuwe regels voor gegevensbescherming houden, kunnen worden geconfronteerd met hoge boetes: tot 20 miljoen euro of 4 % van hun jaarlijkse wereldwijde omzet.

Voor onze experts heeft de gegevensbescherming geen geheimen. Wij zetten de AVG voor u om in eenvoudige taal. NEOVIAQ IP/ICT stelt een gespecialiseerd team ter beschikking van zijn klanten, om hen te adviseren en te ondersteunen inzake compliance en biedt een brede waaier aan diensten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Onze filosofie: een oplossingsgerichte aanpak die gebaseerd is op de vereenvoudiging van deze op het eerste gezicht schrikbarend complexe materie. Overtuigd? Neem contact met ons op. 

Wie kan u helpen?

Raymond beschikt over meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van juridisch advies, met name inzake intellectuele eigendom, gegevensbescherming en ... Meer weten
-->