Onze diensten

Terug naar de diensten

Ik wil mijn naam/logo beschermen.

U hebt een firma-, handels- of productnaam ontwikkeld, om u op de markt te onderscheiden en een goede naam op te bouwen? Uw bedrijf wordt geassocieerd met een goed ontworpen logo of corporate identity en mede daardoor onderscheidt u u van uw concurrenten? U wilt deze waardevolle investering op lange termijn beschermen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres.

Merkbescherming is een van de efficiëntste instrumenten, om u te onderscheiden van uw concurrenten. Merkbescherming kan betrekking hebben op een grote verscheidenheid aan tekens, waaronder woordelementen, logo’s, 3D-elementen, patronen, kleuren, bewegings-, geluids- en/of multimedia-elementen, als ze maar onderscheidend zijn.

De bescherming van namen en logo’s door het merkenrecht biedt u gemoedsrust en zekerheid en kan kopieën of onrechtmatig gebruik van uw merk door concurrenten of vervalsers voorkomen.

Een merk is een waardevol immaterieel activum waarmee u de klantenbinding met de consumenten kunt versterken. U kunt dus echt inzetten op merkbescherming om de waarde van uw bedrijf, uw producten en diensten te vergroten.

Om merkbescherming te genieten, moet u een aanvraag indienen en uw naam, logo en/of elk ander teken dat in aanmerking komt, als merk laten registreren. Afhankelijk van het geografische gebied en de betreffende activiteitensector kunt u verschillende strategieën overwegen (Benelux-merk, Uniemerk, internationale registratie, “systeem van Madrid”, …). 

Ons team adviseert en begeleidt u vanaf het begin bij alle relevante stappen en procedures, inclusief de beoordeling van het onderscheidend vermogen, beschikbaarheidsonderzoeken, antwoorden op eventuele afwijzingen, verzetten en doorhalingsacties (IP Prosecution).

Als u stappen wilt ondernemen tegen een conflicterend merk, is een oppositieprocedure een relatief goedkope manier om een merkgeschil op te lossen zonder naar de rechter te stappen. Een oppositieprocedure kan echter alleen ingediend worden gedurende een bepaalde periode (oppositietermijn). Na die periode kan het indienen van een doorhalingsprocedure overwogen worden. Ons team adviseert u over de slaagkans van dergelijke procedures en verdedigt uw rechten voor de betreffende merkenbureaus.

Na de registratie is uw merk voor een bepaalde periode – in de meeste landen 10 jaar – beschermd. Deze bescherming kan steeds verlengd worden. Over termijnen hoeft u zich geen zorgen te maken. Ons team beheert alle relevante termijnen voor u en helpt u uw portefeuillegegevens up-to-date te houden.

De beste manier om uw merk te beschermen na de registratie, is het controleren van nieuwe registratieaanvragen op merken die identiek of verwarrend vergelijkbaar zijn met het uwe.

Op die manier kunt u potentieel gevaarlijke merkregistraties opsporen en tijdig alle nodige stappen zetten om het unieke karakter van uw merk te behouden en de waarde ervan te waarborgen. Concreet kan het daarbij gaan om administratieve procedures, zoals een oppositieprocedure, maar ook onderhandelingen met het oog op een minnelijke schikking met derden zijn mogelijk (co-existentie-overeenkomst). Als het toch eens mis is gelopen en uw merk gekopieerd of op een andere wijze geschonden werd, houdt u het hoofd koel. Onze professionals zullen u helpen de efficiëntste manier te vinden om op te treden tegen de schender en zo snel mogelijk een einde te maken aan de inbreuk. Overtuigd? Neem contact met ons op.

Wie kan u helpen?

Raymond beschikt over meer dan 15 jaar ervaring op het gebied van juridisch advies, met name inzake intellectuele eigendom, gegevensbescherming en ... Meer weten
-->