Onze diensten

Terug naar de diensten

Ik ben van plan kortstondig werknemers te detacheren naar België/Luxemburg.

Zelfs binnen de Europese Unie gaat de grensoverschrijdende inzet van arbeidskrachten gepaard met talrijke struikelblokken.

Verplichtingen inzake aangifte vooraf en/of achteraf die van land tot land verschillen, gecompliceerde regels voor het bepalen van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving, verschillende verdragen inzake dubbele belastingheffing enz. maken deze situatie uiterst gecompliceerd.

Wij analyseren voor u uw verplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid en reiken praktijkgerichte oplossingen aan. Wij sporen de risico’s op en brengen alle administratieve verplichtingen in orde voor u.

Wie kan u helpen?

Michael is sinds meer dan 15 jaar actief op het gebied van arbeids-, belasting- en socialezekerheidsrecht. In 2003 studeerde hij af in de rechte... Meer weten
-->