AVG

De omvang van het verzamelen en delen van persoonsgegevens is met de komst van de digitale economie aanzienlijk toegenomen.
Deze ontwikkelingen vereisen onder meer een sterk en coherent beleid inzake gegevensbescherming.

Als u klant bij ons bent, vindt u hieronder onze verschillende privacyverklaringen.
Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met ip@neoviaq.eu.

Onze gegevensverwerkingsovereenkomsten (DPA).

Voor wie en waarom?

 

AVG artikel 28, 3§

“De verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die de verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (…)”.

Voor wie?

U bent een rechtspersoon en klant bij ons voor dit soort diensten: boekhoudkundige opdracht;

 • fiscale opdracht;
 • loonboekhouding;
 • oprichting en domiciliëring van de vennootschap;
 • meer algemeen, wanneer u ons vraagt persoonsgegevens van u te verwerken en wij een zekere beoordelingsmarge hebben om de doeleinden en de middelen van de verwerking te beoordelen.

Onze mededeling over gegevensbescherming.

Voor wie en waarom?

 

AVG artikel 12, 1§

“De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de in de artikelen 13 en 14 bedoelde informatie en de in de artikelen 15 tot en met 22 en artikel 34 bedoelde communicatie in verband met de verwerking in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt (…)”.

Voor wie?

U bent een natuurlijk persoon en klant bij ons voor welke vorm van dienstverlening dan ook of u bent een medewerker van een van onze klanten.

KYC/AML – Privacyverklaring.

Voor wie en waarom?

De Luxemburgse wet van 12 november 2004 betreffende de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Als fiscaal en zakelijk adviseur in Luxemburg moeten wij ons houden aan de Luxemburgse wet van 12 november 2004:

 • identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt;
 • identificatie van de uiteindelijke begunstigde en identificatie van de eigendoms- en controlestructuren van rechtspersonen;
 • identificatie en beoordeling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie;
 • voortdurende waakzaamheid bij de zakelijke relatie, met name door het onderzoeken van de afgesloten transacties en, indien nodig, de herkomst van de fondsen.

Voor wie?

Elke rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die onze diensten wil gebruiken, in het bijzonder voor:

 • boekhoudkundige opdracht;
 • fiscale opdracht;
 • loonboekhouding;
 • oprichting en domiciliëring van de vennootschap.

Uw rechten

 

NEOVIAQ

61 Gruuss-Strooss,

L-9991 Weiswampach (Luxemburg)
Tel: +352 97 80 81 1 | ip@neoviaq.eu

  Assert your rights.

  by checking this box I declare that I have read and accepted the neoviaq privacy policy